WITTMANN BATTENFELD s náročnou technologií vstřikování na veletrhu Fakuma 2017

Na letošním veletrhu Fakuma, který se koná od 17. do 21. října v německém Friedrichshafenu, představuje WITTMANN BATTENFELD zainteresovanému publiku technologie vstřikování nejvyšší úrovně, a to v hale B1, stánku 1204.

Naše novinka – nový EcoPower Xpress

Novinka: Plně elektrický vysoce výkonný vstřikovací stroj EcoPower Xpress 400

Nový EcoPower Xpress, který byl poprvé představen jako prototyp na veletrhu K 2016, byl v průběhu obchodního roku dále vyvinut pro sériovou výrobu a od podzimu letošního roku bude již k dispozici na trhu ve velikostech uzavírací síly 400 a 500 t. U modelu EcoPower Xpress se jedná o rychloběžný plně elektrický stroj, který je koncipován především pro potřeby obalového průmyslu, popř. pro slabostěnné aplikace. Vysoce dynamické hnací osy pro vstřikování, uzavírání a otevírání jsou konstruovány pro rychlé pohyby a vysokou přesnost regulace. Nasazení vysoce dynamických servopohonů zaručuje nejvyšší míru energetické efektivity.

Funkční vlastnosti tohoto stroje demonstruje WITTMANN BATTENFELD na Fakumě prostřednictvím modelu EcoPower Xpress 400/3300+, a to při výrobě uzávěrů z HDPE na 96násobné formě francouzské firmy Plastisud v cyklu 2,7 sekundy. Uzávěry jsou chlazeny zařízením Capcooler od firmy Eisbär, Rakousko a následně odkládány do přepravek.

MicroPower COMBIMOULD – vstřikovací agregát

Těžiště: Chytrá vícekomponentní technologie pro náročné aplikace

Těžiště výstavního programu WITTMANN BATTENFELD leží v tomto roce na strojích COMBIMOULD série Power. Konkrétně budou vystaveny dva stroje ze servohydraulické řady SmartPower a jeden stroj z plně elektrické řady MicroPower, který je koncipován pro výrobu nejmenších plastových dílů a mikrodílů s kompaktně integrovanou technologií vícekomponentního vstřikování.

Na stroji SmartPower 120/525H/130L se představí 2-komponentní aplikace, přičemž jeden komponent je z termoplastu a druhý z tekutého silikonu. Výroba dílů probíhá na 4 + 4násobné formě italské firmy Silital (Oldrati Group), vyrobenou Linea Stampi Srl. Díly budou odebírány robotem WITTMANN W831 s novým řídicím systémem R9 a odkládány na pásový dopravník.

Na stroji SmartPower 60/210H210S/210V bude k vidění 3-komponentní aplikace. Na 6násobné formě od firmy Geobra Brandstätter budou zpracovávány výlisky z PPT, POM a PA k výrobku „Playmobilšimpanz“. Otevřené konstrukční provedení stroje SmartPower s prostornými rozměry a velmi dobrém přístupu je vhodné zvláště pro vícekomponentní aplikace při současně výborné energetické efektivitě.

U třetí aplikace COMBIMOULD se jedná o výrobu 2-komponentního konektoru snímací hlavy gramofonové přenosky pro přehrávání vinylových desek. Díly složené z materiálů PC a elektricky vodivého PC jsou vyráběny na 1násobné formě dánské firmy Ortofon na jednom stroji MicroPower 15/10H/10H, vybaveném dvěma paralelními vstřikovacími agregáty a jedním otočným talířem. Odebírání a odkládání dílů je realizováno pomocí robota WITTMANN W8VS4, speciálně koncipovaného pro tento stroj. Pro provádění plně automatické kontroly kvality dílů slouží kamerový systém integrovaný do stroje.

Nejmodernější Hightech-zařízení při plné integraci robotů a periferií prostřednictvím WITTMANN 4.0 v kombinaci s WITTMANN BATTENFELD GIT-procesem AIRMOULD® demonstruje stroj EcoPower 160 s integrovanou výrobní buňkou

Zařízení pro vyvíjení dusíku a regulaci tlaku pro GIT-proces AIRMOULD®

Na všech exponátech, které budou vystaveny na veletrhu Fakuma, bude realizováno a demonstrováno síťové propojení stroje a periferií pomocí WITTMANN 4.0. Kromě integrace robotů, temperačních přístrojů TEMPRO, gravimetrických dávkovačů GRAVIMAX a regulátorů průtoku FLOWCON bude poprvé realizována i integrace WITTMANN sušičky ATON do řídicího systému stroje UNILOG B8.

Prostřednictvím WITTMANN 4.0 bude speciálně představena integrace do řídicího systému stroje UNILOG B8, a to na stroji z plně elektrické řady EcoPower a výrobní buňce Insider. Na tomto stroji EcoPower 160/750, s uzavírací silou 1600 kN, bude realizována výroba ramínka na šaty na 1násobné formě firmy Haidlmair, Rakousko, s pomocí GITtechnologie AIRMOULD® od WITTMANN BATTENFELD. Rovněž rozhraní AIRMOULD® je integrováno do řídicího systému B8. Nasazená jednotka pro výrobu dusíku a regulaci tlaku je vyvinuta a vyráběna firmou WITTMANN BATTENFELD. Díly budou odebírány pomocí robota WITTMAN W818 s novým řízením R9 a odkládány na pásový dopravník, který je integrován ve výrobní buňce.

WITTMANN 4.0 obrazový panel

AIRMOULD® – centrum umístěné vedle stroje nabízí návštěvníkům možnost se důkladně seznámit s procesem AIRMOULD® od WITTMANN BATTENFELD.

Aby bylo možné návštěvníkům lépe objasnit princip WITTMANN 4.0, řešení skupiny WITTMANN ke koncepci „Průmysl 4.0“, bude prostřednictvím interaktivní obrazovky názorně a pochopitelně zobrazena integrace periferních zařízení WITTMANN do řídicího systému vstřikovacího stroje UNILOG B8.

Naše služby: MES a CMS – chytré a efektivní

Program WITTMANN BATTENFELD je na Fakumě 2017 doplněn prezentací servisních služeb. Bude tak představen MES-systém našeho nového MES-partnera, firmy MPDV Mikrolab GmbH se síťovým propojením našich vstřikovacích strojů a tím i zapojení do koncepce Průmysl 4.0. Jako novinka může být na každé obrazovce stroje, vybaveném řízením B8, integrován WIBA-MPVD SmartMonitoring-modul. Tím je možné zobrazit status každého stroje zapojeného do sítě. Poprvé bude realizováno spojení vstřikovacího stroje pomocí protokolu Euromap 77/83 na základě OPC/UA. Uvolnění nového EM 77/83 je od Euromap plánováno na únor 2018.

CMS – přehled

Jako další má návštěvník možnost informovat se o funkcionalitě našeho moderního systému hlídání provozního stavu stroje CMS (Condition Monitoring Systém) a našich službách WebService 24/7 – on-line servisní služby v průběhu celého týdne, 24 hodin denně. Prostřednictvím CMS-systému jsou pomocí senzorů měřena důležitá strojní data, která jsou vyhodnocována řídicím systémem stroje a prostřednictvím MES-systému podniku předávána pro plánování údržby.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
397 01 Písek
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz