WITTMANN BATTENFELD

s novým modulem CMS v rámci konceptu Průmysl 4.0

Pod mottem „be smart“ představil WITTMANN BATTENFELD na veletrhu K 2016 svůj nový modul CMS (Condition Monitoring System), který umožňuje plánovanou údržbu strojů v závislosti na jejich provozním stavu.

V rámci přechodu na koncept Průmysl 4.0 byl firmou WITTMANN BATTENFELD jako novinka na veletrhu K 2016 poprvé představen Condition Monitoring System (CMS) pod souhrnným označením „Smart Services“ (chytrý servis). Tento systém byl demonstrován na stroji série MacroPower 1100, na kterém byl vyráběn „vstupní modul vzduchového potrubí“ z oblasti automobilového sektoru, a to technologií vstřikování strukturální pěny CELLMOULD®.

V CMS-systému se prostřednictvím senzorů měří důležitá strojní data, která jsou vyhodnocována pomocí speciálního procesního software a dále analyzována v novém řídicím systému UNILOG B8, popř. v řídicím stanovišti zákazníka nebo přímo u WITTMANN BATTENFELD. Tím je umožněna plánovaná údržba stroje v závislosti na jeho provozním stavu. Podobně jako u Formule 1, kde provozní data jsou kolo od kola vyhodnocována, jsou prostřednictvím CMS-systému evidována data v každém strojním cyklu. Ta jsou uchovávána po dobu až 12 měsíců a jsou k dispozici pro analýzu a vyhodnocení. CMS spojuje techniku s lidskou kompetencí pro diagnózu. Stavy klíčových komponent stroje jsou permanentně hlídány s cílem optimalizovat použitelnost a efektivitu, udržet ji na nejvyšší možné úrovni a tímto způsobem redukovat náklady na životnost stroje.

U CMS se spojují 3 virtuální roviny do jednoho decentrálně strukturovaného systému. V rovině 1 se provádí zachycení měřených dat. Podle jejich typu jsou na měřicích místech v činnosti odpovídající senzory, které příslušné skutečné hodnoty dále posílají do sytému analýzy. Vyhodnocovány jsou vibrace, krouticí momenty, teploty, vlhkost vzduchu, kvalita oleje, množství průtoku, funkce šneku a všechna data ze skříně řízení. Na úrovni 2 následuje analýza a příprava dat. Srdce CMS-systému, vyhodnocovací jednotka s CPU a měřicím modulem, převádí aktuálně naměřené hodnoty na analytické veličiny. Na úrovni 3 probíhá vyhodnocení dat a stavová analýza. Vyhodnocení stavových informací a vyvození návrhu rozhodnutí je úlohou odpovídajících kvalifikovaných specialistů, a to buď přímo u provozovatele zařízení nebo na přání zákazníka také v servisním centru WITTMANN BATTENFELD. Plánovaná údržba uživatele, která je realizovaná na základě stavové analýzy pomocí systému CMS, tak umožňuje snížení celkových nákladů na údržbu při současném zvýšení použitelnosti stroje.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
CZ-397 01 Písek
Tel: +420 384 972 165
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz
Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů:
  • roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy, 
  • vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld, 
  • lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu, 
  • temperační přístroje, chladicí zařízení a průtokoměry, 
  • drtiče vtoků i dílů.
Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTENFELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do ca. 70 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.