Za úspěchy stojí především lidé, naši zaměstnanci

Jsem moc ráda, že v druhém letošním čísle časopisu Automobil Industry mohu přinést rozhovor s Ing. Luďkem Steklým, MBA, generálním ředitelem společnosti AGC Automotive Czech, a. s. Každý šestý osobní automobil v Evropě je kompletně zasklen v tomto závodě. Povídali jsem si nejenom o výrobě, technologii, vývoji, ale řeč přišla také na to, jak důležité je mít ty „správné“ zaměstnance. Vždyť i Tomáš Baťa řekl: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“

Pane Steklý, představíte ve stručnosti čtenářům časopisu Automobil Industry společnost AGC Automotive Czech, a. s.?

AGC Automotive Czech s výrobním závodem v Chudeřicích na Teplicku patří k největším evropským výrobcům automobilových skel a největšímu závodu na výrobu autoskel v rámci skupiny AGC. První automobilová skla se v závodě vyráběla již ve 20. letech minulého století. Ve druhé polovině 20. století pak firma dodávala bezpečnostní skla pro všechny výrobce dopravních prostředků v tehdejším Československu. Po roce 1989 se situace významně změnila, především po privatizaci mladoboleslavské Škody Auto. Zařazením našeho výrobního závodu do skupiny AGC v roce 1991 jsme ale dokázali čelit významným změnám a posunout se co do objemu i kvality mezi špičku v Evropě. Dnes dodáváme všem evropským výrobcům automobilů a zaměstnáváme na 2 700 lidí.

Na vašich webových stránkách mě zaujalo tvrzení, že těžko hledat velkou světovou automobilku, která by nepoužívala skla od AGC. Je tomu opravdu tak? Kdo patří mezi vaše odběratele?

Každé šesté osobní auto v Evropě je kompletně zaskleno z našeho závodu. Naše skla najdete ve vozech automobilek jako Mercedes, BMW, Porsche, Volvo, Volkswagen, Škoda, Peugeot, Renault, Kia či Hyundai a dalších. Pro zajímavost, dodávali jsme například speciální lehká trojúhelníková skla pro první hybridní Porsche Spider. Skla dodáváme pro nové modely legendární značky Mini Cooper. Naše skla najdete také ve všech automobilkách vyrábějících na našem území počínaje Škodou Auto přes Hyundai a KIA až po kolínskou TPCA.

Přesuňme se nyní přímo do výroby. Jak výroba skel probíhá?

Náš závod získává surové sklo z naší sesterské společnosti AGC Flat Glass Czech v Teplicích, která pro dodávky automobilových skel do našeho závodu postavila zcela novou a kompletně zrekonstruovala jednu ze stávajících linek. V obou je instalována jedna z nejmodernějších technologií na výrobu skla. Toto sklo putuje k nám do Chudeřic, kde se postupně zpracovává. Nejprve se nařeže na požadovaný tvar, následně se obrousí, vyvrtá, potiskne, ohne, složí. Po jeho vyzrání v autoklávu putuje na finální operace, kde se opatří dalšími komponenty, které zajišťují bezpečnost, autonomní řízení, konektivitu a obecně komfort pro řidiče vozu. Odsud již putují ve finálním balení přesně dle požadovaného časového sledu přímo na montážní linky k výrobcům autoskel.

Ing. Luděk Steklý, MBA, 43 let, generální ředitel AGC Automotive Czech, a. s.

Do jaké míry je výroba automatizovaná?

Záleží na tom, o jakou část výroby jde. Obecně lze říci, že se výroba stále více automatizuje – od řezání a ohýbání skel. V některých částech výroby je ale stále třeba lidská síla, jako například u finalizace vkládání fólie mezi dvě čelní skla. Důležitou částí, kde využíváme lidské síly, je především tzv. AVO finalizace. To je část výroby, kdy se na autoskla přidávají další často velmi specifické komponenty, jako jsou ochranné lišty, těsnění či různé úchyty pro zabudování autoskel do karoserie. Čím dál více se také do autoskel instalují různé senzory nebo čidla. I zde je potřebná lidská síla, jelikož rozsáhlou škálu různých variant jednoho typu výrobku je velmi obtížné a nákladné automatizovat.

Co mě také dále zaujalo, je tvrzení, že pro všechny závody skupiny AGC jsou charakteristické moderní technologie. Do jakých nových technologií společnost investuje či o jaké modernizace se jedná?

V posledních letech naše společnost prochází významným rozvojem. V průběhu posledních 10 let jsme objem naší výroby zdvojnásobili, a to až na úroveň 32 milionů kusů autoskel ročně. Výrobu neustále modernizujeme a zaměřujeme se na technologicky náročné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Ročně investujeme do nových technologií více než čtvrt miliardy korun. Loni jsme například investovali do rozvoje nových technologií v oblasti enkapsulačních obstřiků skel, ohýbacích technologií bočních kalených skel, aplikace různých druhů materiálů do lepených čelních a střešních skel. Podobné investice chystáme také letos.

Jakým výzvám čelíte? S čím novým a neobvyklým lze v oblasti výroby skel přijít? Popř. jaké máte požadavky zákazníků?

Požadavky zákazníků jsou čím dál tím vyšší jak na kvalitu zpracování, přesnost i rychlost. Protože automobilky vyrábí čím dál častěji více modelů svých vozů, je tomu potřeba přizpůsobit také autoskla. Série jednotlivých autoskel jsou tak stále menší a je jich stále více.

Jednoznačným trendem ve výrobě autoskel je posouvání hranic jejich funkčnosti. Již dávno nestačí pouze vyrobit autosklo. Je potřeba do něj implementovat stále více komponentů. Vyrobili jsme například pro Mercedes největší panoramatické sklo, které se samo ztmavuje a zesvětluje podle intenzity slunečního svitu. Autosklo bude v budoucnu sloužit jako standardní display pro informování řidiče o momentální situaci vozidla i provozu. Myslím, že nás čekají velmi zajímavé výzvy, které budou souviset s rozvojem autonomních vozidel.

Důležitou oblastí snad každé společnosti je vývoj. Jaká pozornost je věnována vývoji ve vaší společnosti? Spolupracujete při vývoji i s automobilkami?

V současné době u nás ve vývoji pracuje 90 lidí. Řeší především to, jakým způsobem co nejefektivněji a nejkvalitněji přenést požadavky zákazníků do sériové výroby a jak z prototypových procesů vzniklých základním vývojem udělat sériové. Význam vývojových pracovníků přitom neustále roste a jsou na ně kladeny stále vyšší nároky.

Za posledních pět let jsme počet vývojových inženýrů téměř zdvojnásobili. Souvisí to z raketovým nárůstem počtu našich zákazníků a rovněž s rozšířením jeho portfolia. Na vývoji nových výrobků vždy velmi úzce spolupracujeme se všemi automobilkami, kdy prioritním úkolem je přenést požadavky zákazníků do proveditelné sériové výroby a nastavení standardů. Ale stále častěji také iniciujeme vývoj zcela nových produktů, které aplikace ze skla nově umožňují a odlišují nás i naše zákazníky od konkurenčních výrobců skel i automobilů. Počet nových projektů v průběhu 5 let narostl více než trojnásobně a v průměru se pohybujeme okolo sta nových projektů ročně.

V čem vidíte konkurenční výhodu vaší společnosti?

Zásadní výhodou je, že patříme do nadnárodní skupiny AGC, která je největším výrobcem plochého skla na světě, a to ve všech jeho představitelných aplikacích. Technologický posun z jedné oblasti potom můžeme promítnout i do našeho byznysu autoskel.

Další nespornou výhodou je komplexnost dodávek. Jsme zákazníkům schopni dodat kompletní škálu výrobků a spolupracovat přitom s nimi na vývoji těchto výrobků a jejich zavedení do výroby tak, aby byli zákazníci naprosto spokojeni. Jsme schopni také přizpůsobit kapacity na malé série speciálních výrobků, ale také velké zakázky pro ty největší automobilky. Díky více než 90leté tradici výroby autoskel v našem závodě máme také řadu velmi zkušených lidí.

Pane Steklý, je něco, co byste rád zmínil, co v průběhu rozhovoru nezaznělo?

Hodně jsme se bavili o technice, technologii, vývoji nových výrobků, modelů, procesů, růstu objemu výroby a podobně. Ale je třeba zdůraznit, že za tím vším stojí především lidé, naši zaměstnanci, kteří už po řadu generací dokazují, že patří mezi absolutní špičku v oboru, schopnou uspokojit ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Ti pro firmu znamenají tu největší hodnotu, a já osobně si velmi vážím toho, že mohu být součástí tohoto skvělého týmu. Vždyť AGC patří k pouze 3 000 firem na světě, které se od svého vzniku (což je více než 100 let) stále věnují tomu, kvůli čemu vznikly. A to je v našem případě výroba skla a aplikace z něho. My jsme na tuto historii i současnost náležitě hrdí a děláme společně vše pro to, aby tomu tak bylo i za dalších 100 let.

Pane Steklý, děkuji Vám za rozhovor.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka

AGC Automotive Czech a. s.
Sklárna č. p. 33, Chudeřice,
418 25 Bílina
Tel: 417 814 111
chuderice@eu.agc.com
www.agc-automotive.com