Značení laserem

Firma SIC‑VENIM s. r. o., která je významným dodavatelem laserových značicích systémů SIC‑MARKING, se již od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Nabízí nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu.

Značicí laserový systém SIC‑MARKING jako laserového zdroje využívá nejnovější technologii vláknového laseru. Ten má proti standardním pevnolátkovým laserům mnoho výhod, zejména mnohem vyšší účinnost, kompaktnost, minimální potřebu údržby, delší životnost budicích diod, vysokou kvalitu laserového paprsku, nejmenší provozní náklady a nízkou cenu. Základem každého řešení je tedy laserová jednotka tvořená laserovým zdrojem, galvanometrickou hlavou pro pohyb paprsku a řídicím počítačem s ovládacím softwarem. Značení laserem je v současné době jeden z nejpřesnějších a nejrychlejších způsobů značení.

Paprsek vysoké kvality vláknových laserů vytvoří na dílci nesmazatelnou a perfektně čitelnou značku s přesností na desetiny milimetru. S vláknovým laserem můžete značit různé druhy materiálů jako například: slitiny kovů, tvrdokov, nerezovou ocel, hliník, plasty…

Automobilky i jejich subdodavatelé musí pečlivě označit každý vyrobený díl. Nejčastějším způsobem je značení 2D Data Matrix kódů, které uchovávají informace o vyrobeném díle, jako je například: sériové číslo, datum, čas, směna, číslo výkresu atd…

V naší nabídce vláknových laserů máme dvě základní verze: Pracovní stanici a Integraci. Pracovní stanice dodáváme ve dvou verzích L‑Box a XL‑Box. Obě stanice obsahují řídicí jednotku a značicí box, který je vybaven bezpečnostním krytováním a splňuje bezpečnostní třídu 1 (standard EN60825-1). Pracovní stanice L‑Box je vhodná ke značení menších dílů.

Pracovní stanice XL‑Box se používá pro značení dílů větších rozměrů a je vybavena elektrickým nastavováním ohniskové vzdálenosti a automatickým otevíráním a zavíráním dveří.

U obou pracovních stanic, které jsou vybaveny pracovní deskou s T‑drážkami, je možné zvolit různou velikost značicího okna. Plný rozsah a přesnost značení je zaručena v každém místě značicího pole.

Integrační verze SIC‑MARKING i103lg slouží pro přímou integraci do výrobních linek a jsou navrženy tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům na nepřetržitou výrobu, velké série a také rychlé změny značicích souborů při změně výrobku. Značená data je možno zasílat nebo vybírat nadřazeným systémem, a to pomocí binárního výběru, rozhraním RS232, TCP/IP, případně Profibus - Profinet.

Krytování a ochrana je nevyhnutelná, jelikož laserový paprsek se může kdykoliv odrazit. Pracovní stanice je vybavena bezpečnostním průhledovým sklem, přes které můžete sledovat samotný průběh značení. Speciální sklo nepropustí vlnovou délku paprsku laseru a tím nemůže dojít k poškození zraku obsluhy.

Všechny námi dodávané lasery obsahují pomocný naváděcí laser, který slouží k zobrazení značeného textu nebo loga na dílu, pro jeho snadnější a rychlejší ustavení.

Značící software, který je v češtině, podporuje vektorové i bitmapové soubory, má silné šrafovací funkce, díky kterým si přesně nastavíte ideální značku pro Váš typ materiálu. Software podporuje import dat, různé druhy fontů, značení pomocí rotační osy D a psaní textu přímo na plochu. Důležitá je podpora různých formátů 1D čárových a 2D Data Matrix kódů.

K laserům dodáváme různé vyhodnocovací kamery a to jak ve stacionárním tak ručním provedení. Jsme schopni označit a přečíst ruční kamerou 2D Data Matrix kód ve velikosti menší než 2 mm. Takový kód lze potom umístit kdekoliv na díl a může sloužit pro Vaši vlastní identifikaci.

Při značení laserem se značený materiál odpařuje a výpary je potřeba odsávat. Odsávání a filtrace chrání jak obsluhu, tak optické součásti laserového značicího systému. Odsávání a filtrace, které dodáváme k laserovým značicím systémům, jsou vybaveny funkcí dálkového ovládání, takže dostáváte informace o potřebě výměny filtrů do svého řídicího systému.

Více informací ohledně této technologie najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle.

SIC-VENIM s. r. o.

Kravařská 13

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

tel.: 596 744 230

sic@venim.cz

www.venim.cz