Znalost procesu zefektivňuje obrábění

Kompletní obráběcí řešení na úrovni jednotlivých dílů zvyšují nákladovou efektivitu nástrojů od společnosti Walter pro letecký a kosmický průmysl

Ačkoliv se nejedná o nové téma, objevuje se v mnoha ohledech na denní bázi – požadavky kladené na výrobce v leteckém a kosmickém průmyslu jsou čím dál náročnější a komplexnější. Co platí pro výrobce, platí také pro oblast obrábění, která výrobnímu sektoru dodává potřebné nástroje.

Aby výrobci dosáhli vyšší efektivity nákladů, nestačí jen používat nástroje s perfektní výkonností a dlouhou životností, musejí také průběžně optimalizovat svá obráběcí řešení a procesy. Právě tímto směrem se vydala společnost Walter, specialista na obrábění se sídlem v Tübingenu – poskytuje podporu svým zákazníkům z oblasti letectví a kosmonautiky.

Naším cílem je tvořit kompletní řešení, která jsou odpovědí na složitost procesu, a pomoci zákazníkům zvyšovat produktivitu a efektivitu nákladů. Jak vysvětluje Thomas Schaarschmidt, obchodní a vývojový ředitel společnosti Walter: „Zákazníci dnes od svých dodavatelů nástrojů očekávají značné odborné znalosti ve všech klíčových oblastech, ve kterých se jejich nástroje používají. Tím se snižuje rostoucí tlak na náklady a kompenzují se ztráty odborných znalostí, ke kterým dochází v důsledku zadávání velkého množství zakázek subdodavatelům.“

Od dodavatelů se tedy očekává, že kromě dodávky nástrojů pro daná obráběcí řešení a souvisejících kompletních služeb budou také schopni nabídnout zajímavé recyklační a renovační programy. Musí být též schopni poskytovat rozsáhlou technickou podporu a nabízet jednoduché zpracování objednávek, které je co nejlépe integrované do workflow klienta. Dodavatel dále programuje obráběcí systémy (nebo s tím pracovníkům klienta pomáhá) a školí zaměstnance u zákazníka. To je jen několik málo příkladů nejdůležitějších požadavků na dodavatele.

Zásadní výhody

Zásadní výhody, které společnost Walter svým zákazníkům již delší dobu nabízí, však sahají mnohem dále. Walter vyvíjí kompletní koncepty obrábění včetně procesních kroků, které vyvstávají během výroby konkrétního dílu. Tyto koncepty se přizpůsobují na míru podle požadavků daného klienta a zahrnují podrobná doporučení ohledně nástrojů, které se používají v jednotlivých krocích.

Thomas Schaarschmidt říká: „Vzali jsme si seznam požadavků našich klientů a dále jsme je rozvinuli. Jinými slovy: systematicky stavíme na komplexních odborných znalostech, které naši zákazníci potřebují k řešení problémů a dílčích úkolů spojených s výrobou konkrétních dílů. Odborné znalosti a výsledky, které z výrobních procesů vyplynou, pak zákazníkům zpřístupňujeme. Aktivně jim tedy pomáháme naše nástroje využívat co nejúčinněji a s nejvyšší efektivitou nákladů.“

Schaarschmidtův tým nejprve definoval prvky, které se v letectví a kosmonautice používají nejčastěji: jedná se například o konstrukční prvky ze slitiny hliníku a titanu či součásti motoru a podvozku. Odborníci z Tübingenu následně vyvinuli kompletní obráběcí řešení pro tyto komponenty, a to ve spolupráci s technologickými partnery z daného sektoru: klíčovými zákazníky, výrobci strojového vybavení a softwarů, dodavateli, univerzitami a výzkumnými institucemi.

Praktický vývoj

„Analyzujeme vlastnosti každého dílu, pro který společně se zákazníkem vyvíjíme obráběcí řešení, a zjišťujeme, jaké a kolik provedení každého dílu existuje. Poté zmapujeme celý výrobní řetězec, který probíhá u klienta, přímo ve Walteru nebo u našich technologických partnerů. To znamená, že známe každý detail, který je pro obrábění daného dílu tohoto zákazníka relevantní.“

V další fázi dochází k přípravě podrobného plánu, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé kroky vedoucí ke kompletnímu řešení. Specialisté poté určí, které postupy mohou aplikovat, které procesy již ovládli, kde je ještě prostor pro další vývoj a jak je možné postupovat co nejefektivněji a nejrychleji.

Na přípravě konceptů obrábění pracují odborníci, kteří přispívají svými odbornými znalostmi z oblasti obrábění, soustružení, vrtání, řezání závitů či frézování za pomoci široké škály různých materiálů. Na procesu se podílejí také odborníci na jednotlivé díly, kteří přesně vědí, jaké problémy související s výrobou konkrétních dílů je nutné překonat.

Komponentoví specialisté společnosti Walter zákazníky pravidelně navštěvují, aby byli schopni řešení co nejlépe přizpůsobit požadavkům konkrétních uživatelů. „Naši komponentoví specialisté se o danou oblast hluboce zajímají, hovoří jazykem zákazníka a přesně vědí, které oblasti jsou problematické,“ vysvětluje Thomas Schaarschmidt. Jejich úkolem je sledovat, na čem uživatelé nástrojů Walter právě pracují, jaké prostředky k optimalizaci právě hledají a jaká témata řeší. Manažeři samozřejmě také shromažďují zpětnou vazbu na obráběcí řešení doporučená společností Walter. „Obecně se na trhu pohybuje vždy jeden nebo dva velcí výrobci jednoho dílu neboli lídři trhu. Díky tomu, že věnujeme pozornost každému jednotlivému dílu, spolupracujeme s těmito firmami velmi úzce – a s obrovským úspěchem.“

Řešení s konkurenční výhodou

Řešení, která Schaarschmidtův tým společně se svými zákazníky vyvíjí, jsou mimořádně propracovaná a mají za cíl zajistit zákazníkům konkurenční výhodu. Není proto výjimkou, když jeden koncept obrábění zahrnuje stovky podrobných dílčích informací nebo obráběcích kroků a dalších prvků. Kromě toho obsahuje také řadu obráběcích řešení pro jednotlivé varianty každého komponentu. „Naším cílem je nabízet kompletní řešení pro 80 % různých verzí každého dílu, které by bylo zdokumentované do nejmenších detailů a částečně standardizované a ke kterému by měli naši specialisté neustálý přístup.“

Výsledkem jsou doporučení zahrnující informace o tom, které nástroje, obráběcí parametry a procesy je možné použít pro výrobu konkrétního dílu a za jakou cenu. Odborníci ze společnosti Walter pak tyto podrobné informace předávají svým zákazníkům během technologických dnů s technologickými partnery, na reklamních kampaních, prostřednictvím školicích videí či animací na YouTube a v budoucnu – v rámci digitalizace – prostřednictvím naší domovské stránky a rozšířené reality. „Zajišťujeme, aby znalosti, které jsme pro zákazníky vybudovali a které neustále rozvíjíme, byly přístupné po celém světě.“

Obsáhlé znalosti o budoucích produktech a požadavcích se samozřejmě promítají i do vývojových procesů. Podle vysvětlení Thomase Schaarschmidta se jedná o další jednoznačnou výhodu pro zákazníky společnosti Walter: „Progresivní plánování a vývoj nám umožňuje nabídnout zákazníkům úplně nový typ obráběcího řešení přizpůsobeného přesně podle jejich potřeb, a to často hned na začátku výroby nového produktu. Nejlepším příkladem je naše nová generace materiálu řezných nástrojů Tiger·Tec Gold®. Nový povlak si již mohli vyzkoušet a ověřit vybraní zákazníci z oblasti letectví a kosmonautiky, a to na podkladech ze specifických materiálů, např. při obrábění titanu. Po oficiálním představení na veletrhu AMB jsme schopni zákazníkům poskytovat podporu s novým řezným materiálem pro konkrétní díly s okamžitým efektem.“

Není třeba zdůrazňovat, že díky tomu dochází k snížení počátečních nákladů, výrazně se snižuje doba mezi vývojem a výrobou (time-to-market) a je zajištěn pozitivní dopad na nákladovou efektivitu.

Walter CZ s. r. o.
Blanenská 1769
664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 423 352
Fax: +420 541 231 954
service.cz@walter-tools.com
www.walter-tools.com