ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE

Firma ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. se sídlem ve Zlíně je největším výrobcem frézovacích nástrojů v České republice a patří mezi renomované evropské výrobce především v oblasti výroby fréz z rychlořezných ocelí. Aktuální šíře vyráběného sortimentu fréz z HSS ocelí nemá mezi evropskými výrobci konkurenci.

Tradiční výroba a nové zaměření

Firma se specializuje na výrobu fréz a dalších nástrojů na třískové obrábění kovů. Důležitou součástí firemní nabídky je rovněž poskytování služeb tepelného zpracování nástrojových ocelí.

Nosnými produkty ve výrobě nástrojů jsou standardizované (DIN) a speciální frézy, vyráběné ze 4 kvalitativních úrovní rychlořezných ocelí (HSSE -PM, HSSCo8, HSSCo5, HSS). Nejdynamičtější růst zaznamenává v posledních letech sortiment tvrdokovových nástrojů. Investice do nových technologií postupně rozšiřují možnosti výroby speciálních nástrojů dle požadavků zákazníků, jež v současné době spotřebují přibližně 20% výrobních kapacit.

Investice do technologické základny

Firma výrazně posílila výrobní kapacity zejména v oblasti broušení, kde má aktuálně k dispozici zejména 6 CNC brusek Walter, 6 brousicích center JUNKER, 2 CNC brusky ANCA, 3 brusky ROLLOMATIC a CNC brusku STUDER.V soustružnických operacích firma využívá 2 soustruhy Traub pro přípravu polotovarů fréz, a to až do průměru 250 mm u kotoučových fréz. Dále se využívají 4 soustruhy S 50 ze ZPS Zlín. Navýšení výrobních kapacit v oblasti polotovarů zajistí nový CNC soustruh MANURHIN od výrobce TAJMAC – ZPS. Plánovaná výrobní kapacita tak pro nadcházející rok 2018 naroste na cca 500 tis. kusů nástrojů.

Divize Kalírna nabízí

  • Vakuové kalení a popouštění nástrojových ocelí, nerezových kalitelných ocelí a rychlořezných ocelí
  • Kapilární pájení s využitím Ni pájek
  • Všechny způsoby žíhání ocelí
  • Plazmovou nitridaci, karbonitridaci a oxidaci ve vakuu
  • Kryogenní zpracování

Uvedené operace probíhají v kalicích pecích SCHMETZ a KOPP a v nitridační peci RÜBIG, samozřejmě podpořené technologickým poradenstvím ke splnění požadavků zákazníka na výsledné vlastnosti konkrétních dílců a nástrojů. Celkové investice firmy do výrobních technologií za uplynulé 4 roky přesáhly 120 mil. Kč.

Školicí středisko

Nejvýznamnějším krokem firmy v letošním roce je vybudování firemního školicího střediska ve spolupráci se zlínskou Střední průmyslovou školou polytechnickou – COP. Cílem je zejména společná výuka studentů školy jak při praktických dílenských činnostech, tak při programování a simulacích broušení s využitím softwarů, dodaných od spolupracujících výrobců CNC brusek ANCA, JUNKER, ROLLOMATIC a WALTER. Celou investici ve výši cca 8 milionů Kč firma zaplatila z vlastních zdrojů.

ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
třída Tomáše Bati 5334
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 777 510
info@zps-fn.cz
www.zps-fn.cz