ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE

Náskok díky kvalitě

Společnost ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a. s. se sídlem ve Zlíně je na domácím trhu známa především jako největší výrobce monolitních fréz v České republice se stále se rozšiřující nabídkou kvalitních nástrojů pro třískové obrábění, jako jsou vrtáky a pily.

Významnou, avšak méně známou aktivitou firmy jsou služby tepelného zpracování převážně nástrojových ocelí ve vakuu. V této oblasti patří nejen díky novým technologiím, kapacitě pecí a zkušenému personálu k významným poskytovatelům těchto činností na našem trhu. Investice do nových technologií přesáhly za poslední 3 roky 30 milionů Kč. Důležitou součástí nabízených služeb před samotným zahájením tepelných procesů je poradenství a stanovení optimální technologie pro zpracování konkrétního výrobku tak, aby bylo dosaženo jeho požadovaných vlastností. V oblasti tepelného zpracování nabízí ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE zejména tyto služby:

 • kalení a popouštění nástrojových ocelí kalitelných na vzduchu, nerezových kalitelných ocelí a rychlořezných ocelí,
 • kapilární pájení s využitím Ni pájek,
 • veškeré způsoby žíhání ocelí.

Pro tyto operace jsou využívány čtyři vakuové kalicí a popouštěcí pece od firem SCHMETZ a KOPP a dvě popouštěcí pece KOPP s těmito základními parametry:

 • pracovní prostor 600 × 900 × 600 mm,
 • pracovní teplota do 1 350 °C,
 • hmotnost vsázky do 600 kg,
 • kalicí tlak až 10 bar N2.

Výše uvedenou nabídku doplňuje vysoce nadstandardní technologie plazmové nitridace, karbonitridace a oxidace ve vakuu, pro kterou je využívána technologie značky RÜBIG s těmito parametry:

 • pracovní prostor Ø 700 × 1 200 mm, • pracovní teplota 480 °C ÷ 580 °C,
 • hmotnost vsázky do 1 200 kg,
 • pracovní plyny: dusík, vodík, metan, argon.

Proces vakuové nitridace výrazně zlepšuje otěruvzdornost součástí, povrchovou tvrdost, zvyšuje odolnost proti únavovému lomu (např. nitridace ozubených kol) a odolnost proti korozi. Zvyšuje se životnost nástrojů pro práci za tepla i za studena, životnost forem a lisovacího nářadí.

Aktuálně nejnovější technologií je stále vyhledávanější možnost kryogenního zpracování neboli hlubokého zmražení (až do − 160 °C), které se využívá po procesu kalení. Tímto procesem se dosáhne dokončení přeměny austenitu na martenzit, to má vliv na delší životnost nástrojů a jejich rozměrovou stabilitu.

 • Pracovní prostor 600 × 900 × 600 mm.
 • Pracovní teplota od − 160 °C do +200 °C.
 • Hmotnost vsázky do 800 kg.

Standardem pro veškeré nabízené produkty je vlastní svozová služba pro zákazníky z Moravy, východních Čech, západního Slovenska, ale i Maďarska a Rakouska. V případě zájmu lze na základě poptávky řešit individuální svozy z dalších oblastí. Kromě svozu jsme schopni zboží zasílat přepravními společnostmi jako PPL, DPD, Česká pošta apod.

Respektovanou pozici fi rmy ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE dokazuje i její členství v mezinárodní organizaci HSS FORUM (www. hssforum.com), sdružující výrobce a zpracovatele rychlořezných ocelí. Současným prezidentem sdružení je obchodní ředitel ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE Ing. Michal Grepl.

Aktuální nabídku nástrojů prezentuje katalog č. 34, webové stránky a e-shop společnosti. Kromě standardizovaných fréz, vrtáků a pil se společnost zabývá výrobou speciálních nástrojů dle specifikace zákazníka a technologickým poradenstvím.

ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a. s.
třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín
Tel.: +420576777510
info@zps-fn.cz
www.zps-fn.cz