Chcete ušetřit? Tak seřizujte!

Minulý rok nebyl pro firmy z oblasti strojírenství příliš příznivý, více než 160 zkrachovalých firem to jen potvrzuje. Tento stav je především způsobený tlakem na snížení nákladů. Chcete přežít? Myslete ekonomicky!

Firma Grumant s.r.o. poskytuje již téměř 25 let svým zákazníkům plnou podporu s cílem snížení nákladů. Toho lze dosáhnout optimalizací nástrojů a řezných podmínek, tedy zkrácením strojních časů. Další z možností je potom zkrácení časů vedlejších. Zde nachází své uplatnění seřizovací přístroje BMD.

Ekonomické důvody přípravy nástrojů mimo stroj s využitím seřizovacích přístrojů

Dnes se již asi nenajde nikdo, kdo by pochyboval o úsporách vedlejších časů nasazením seřizovacích přístrojů. Ano, seřizovací přístroj si kupujeme zásadně proto, abychom ušetřili. Zajímá nás tedy, kolik ušetříme.

Cena seřízení jednoho nástroje (vyvrtávací tyče) přímo na stroji je 30 až 50 Kč. Pokud při třísměnném provozu seřídíme v průběhu jednoho dne 20 nástrojů, jsou náklady na seřízení 600 až 1000 Kč. Roční úspora tak může dosáhnout 150 až 250 tisíc Kč. Tato úspora se pak úměrně zvyšuje s počtem strojů, pro které je nářadí připravováno mimo stroj na seřizovacím přístroji.

Široká nabídka seřizovacích přístrojů

Modelová řada LIKA

Tyto seřizovací přístroje jsou vybaveny jednoduchým kamerovým systémem Pos-Cam IV německého výrobce Heilig & Schwab. TFT dotykový displej s obrazem o velikosti 12,1" je umístěný na samostatně stojícím, výškově nastavitelném držáku. Přístroje řady LIKA jsou určeny především pro rychlou kontrolu průměru a délky nástroje s možností přenesení těchto údajů do řídicího systému obráběcího centra, nebo tisk štítků s naměřenými hodnotami.

Modelová řada Lika má výborný poměr ceny a užitné hodnoty

Modelová řada 300v

Malé, velmi kompaktní přístroje, které se vyrábějí s kamerou L-Pro IV firmy Heilig & Schwab. Přístroje jsou určeny pro zákazníky, kteří seřizují nástroje malých rozměrů a kteří preferují kompaktní přístroje s bohatým hardwarovým a softwarovým vybavením. Kamerový systém L-Pro IV je vybaven TFT dotykovým displejem, umístěným na samostatně stojícím výškově nastavitelném držáku s obrazem o velikosti 12,1". Přívětivé ovládání softwaru kamerového systému L-Pro IV, které je v češtině, a PC integrovaný přímo do TFT displeje, umožňuje obsluze soustředit se pouze na vlastní výkon kontroly či seřízení nástroje. Samozřejmostí je automatické zaměření břitu a automatické přiřazení vhodné měřicí úlohy, vyhodnocení měřicího objektu, připojení přístroje do Ethernetové sítě, kvalitní přenos dat do řídicího systému a softwarové zpracování obrazu, nebo tisk štítku. Přístroje mohou být vybaveny též čtečkou nástrojových čipů.

Modelová řada 400v

V tomto případě se jedná již o pátou generaci přístrojů s tímto označením. Přístroje jsou vyráběny s různými druhy kamer a s různým programovým vybavením. Kromě kamerového systému L-Pro IV používaného pro přístroje řady 300v se tyto přístroje dodávají též s klasickým PC a širokoúhlým 20" monitorem. Software BMD Tools 3.0 disponuje prakticky neomezenou databází nástrojů. Pro připojení k Ethernetové síti, přenosu dat a tisku štítků, platí vše, co je uvedeno u přístrojů řady 300v.

Modulární řada 500v

Tato modulární řada přístrojů se vyrábí podle konkrétního zadání uživatelů, kteří na trhu hledají přístroj s nejvyšší přesností a možností nastavení průměru nástroje až do 800 mm, délky nástroje až do 1200 mm a pro upínací stopky nástrojů až do velikosti ISO 60 či HSK 125. Hmotnost nástroje může dosahovat až 150 kg. Seřizovací přístroje BMD 500v jsou vyráběny s různými druhy kamer a s různým programovým vybavením. Kromě kamerových systémů uvedených u přístrojů řady BMD 300v, BMD 400v, lze použít i kamerový systém Pos-Cam IV používaný u přístrojů BMD_LIKA.

Přístroje modelové řady 500v jsou schopny změřit nástroje
o průměru až 800 mm a délce až 1200 mm

Horizontální seřizovací přístroje HORVER 400 (700)

Jedná se o přístroje s horizontálním uspořádáním křížových saní. Přístroje slouží pro nastavení především nerotačních nástrojů soustruhů a karuselů.

Tyto přístroje jsou vyráběny s kamerou L-Pro IV firmy Heilig & Schwab a pro použití tohoto kamerového systému platí v plném rozsahu vše, co je uvedeno u kamerového systému přístrojů BMD 300v.

Příslušenství seřizovacích přístrojů

K seřizovacím přístrojům je nabízena široká paleta příslušenství, jako jsou například různé adaptéry, nástavné trny, tiskárny, připojení k sítím. Pokud v této nabídce zákazník nenajde potřebné příslušenství pro svoji aplikaci, je firma Grumant schopna zajistit návrh a výrobu formou speciální zakázky.

Technické zajímavosti nabízených přístrojů

Mechanicky se seřizovací přístroje přizpůsobují obráběcím centrům pomocí tzv. adapterů.

Nulový bod adaptérů se stanovuje pomocí nástavných trnů. Tyto trny se upínají do adapterů pomocí stejných dosedacích ploch jako je tomu u nástrojů. Tím je docíleno identické situace jako při upnutí nástroje a nulový bod je stanoven s ohledem na stav dosedacích ploch adaptéru a nástroje. Aktuální souřadnice břitu jsou zapsány na štítku každého nástavného trnu a hodnoty jsou ověřeny kalibrační laboratoří. Tím je též zajištěna návaznost přístroje na hmotné etalony, které jsou předepsány normami ISO pro ověřování provozuschopnosti pracovních měřidel, pokud jsou do nich seřizovací přístroje ve firmě zařazeny.

Všechny přístroje s kamerovým systémem je možné připojit do Ethernetové sítě a pomocí postprocesorů posílat naměřená data do řídicích systémů obráběcích strojů. Další možností přenosu dat jsou RFID chipy, které jsou umístěny v základních upínačích. Naměřená data jsou uložena do tohoto chipu a stroj vybavený speciální čtečkou je při automatické výměně ukládá přímo do řídicího systému.

Zajímavou funkcí přístrojů je možnost vytváření DXF šablon, které se uplatní především u výrobců speciálních nástrojů, kde porovnání výkresu nástroje s jeho skutečným tvarem je velmi užitečnou pomůckou.

Rovněž mód virtuálního obrábění, kterým disponuje software BMD_Tools 3.0, je velmi zajímavou úlohou, při které je otáčením nástroje vytvářen obraz obrobené plochy, a tento obraz je následně geometricky vyhodnocen. Nástroje mohou mít až 99 břitů, přičemž ke každému břitu lze přiřadit nominální hodnoty a toleranceSoftware BMD_Tools 3.0 má řadu dalších velmi užitečných nadstandardních funkcí a pochopitelně též disponuje možností vytváření seřizovacích listů.

Neváhejte kontaktovat firmu Grumant s.r.o. Téměř 25 let zkušeností s technologickou podporou a toolmanagementem může být Vaší výhodou v konkurenčním boji a cestě k prosperitě. Je to jen na Vás, jak se zachováte?!

www.grumant.cz

GRUMANT Calculator

Aplikace Grumant calculator slouží zejména k pomoci inženýrům, strojním specialistům, technologům a také všem těm, kteří stojí o optimalizaci výkonu v oblasti soustružení, frézování a vrtání. Hlavním účelem aplikace je výpočet úspor a případně srovnání nově navrhnuté technologie se stávající. Aplikace stanoví, na základě všech pracovních parametrů, optimální řezné podmínky. Nechte aplikaci počítat za VÁS!

Odkazy: AppStore , GooglePlay

(more…)