Nesmazatelný popis desek plošných spojů

Lintech – Váš kompetentní partner v oblasti laserové technologie

Nízkovýkonové pulsní průmyslové lasery užívané zejména pro značení dílů se již po dlouhou dobu využívají pro široký rozsah různých typů materiálů. Pro použití laserového paprsku na daný materiál je nutné zejména vybrat systém s takovou vlnovou délkou, který dokáže povrch materiálu vhodně ovlivnit.

I pro značení desek plošných spojů, kde se často užívá technologie tampoprintu, se stále častěji začíná využívat laserové technologie. Oproti tampoprintu má laserový popis výhodu ve svojí vysoké editovatelnosti, bezúdržbovosti a absenci spotřebního materiálu.

Často se pro značení DPS využívají průmyslové pulsní lasery s infračervenou vlnovou délkou typu vláknového, krystalového (Nd:YAG či Nd:YVO4) nebo CO2 laseru. Nejideálnější z těchto systémů je pravděpodobně vláknový vzhledem ke svojí účinnosti, životnosti a dosažitelné kvalitě popisu.

Existuje několik způsobů, jak desky plošných spojů značit. Kontrastu popisu je často dosahováno odstraněním nepájivé masky až k měděnému základu, který pak v barevné masce prosvicuje. Tento způsob značení je nejjednodušší, ovšem je omezen jen na pozice, kde je měděná vrstva přítomna.

S použitím vhodného laserového systému a postupu je ale možné vytvářet kontrast přímo na povrchu samotné nepájivé vrstvy. Tím, že během popisu nepájivou masku neodstraňuje, ale pouze chemicky upravuje povrch materiálu, je možné vytvářet značení i před pájivou vlnou. Protože se materiál nepájivé masky může lehce lišit, mohou se lišit i výsledky jejího ovlivnění a výsledný kontrast, proto je potřeba vždy nejprve chování nepájivé masky vzhledem k laserovému paprsku otestovat.

V praxi se pro desky plošných spojů používá zejména značení korespondující s implementací sledování výroby (tzv. traceability) v provozu. Z toho důvodu je ideální vytvořit např. popis čárovým kódem – nejčastěji 2D kódem typu Datamatrix, nesoucí velký objem proměnných informací ve výhodném poměru k jeho velikosti. Protože je Datamatrix dobře velikostně škálovatelný, je možné jím označit i desky, kde je s ohledem na velký počet již osazených komponent velmi málo místa. Identifikaci je samozřejmě nutné doplnit odpovídající čtecí technologií, která bude kód snímat a jeho obsah správně překládat. V praxi lze využívat dobře čitelné kódy od rozměru 3×3 mm.

Společnost Lintech nabízí služby své aplikační laboratoře kde lze testovat vlastnosti DPS. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru jsme schopni navrhnout odpovídající laserový modul, optiku a hlavně způsob značení daného materiálu. Správným výsledkem je pak označení výrobku s neomezenou životností popisu. V rámci zlepšování kvality služeb a technické podpory se vybavení aplikační laboratoře neustále rozšiřuje o nové komponenty a know-how. Výsledky jsou následně k dispozici našim zákazníkům.

LINTECH, spol. s r. o.
Chrastavice 3
344 01 Domažlice
+420 379 807 211
+420 379 807 210

(more…)